ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  สพม.มหาสารคาม โทร.043 797 074

-

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.1


ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร ในระดับ ม.1

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.4

ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.4